Bezpieczeństwo organizacji imprez sportowych

Bezpieczeństwo organizacji imprez sportowych

fitenss i kulturystyka Sport

Imprezy sportowe – mistrzostwa regionalne, kraju czy międzynarodowe zawody, mecze piłki nożnej i innych dyscyplin sportów grupowych, organizowane są na obiektach zamkniętych lub otwartych. Organizatorzy takich wydarzeń muszą zadbać nie tylko o sprzedaż biletów kibicom, ale przede wszystkim o ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo samych sportowców. Jak tego dokonać?

Europejskie wymogi prawne

We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Konwencja Rady Europy nr 120, dotycząca bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Jest to konwencja „w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej” sporządzona w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku. Określa ona w sposób jednoznaczny wszelkie zasady współpracy i działania różnych służb, w tym porządkowych i informacyjnych organizatora, w celu zapobiegania i kontrolowania aktów przemocy i agresji, do jakich może dojść w czasie imprez sportowych.

Szczególny nacisk w Konwencji Rady Europy nr 120 kładziony jest na kontrolę nad tłumem. Powinna ona odbywać się poprzez:

  • wyraźne rozgraniczenie sektorów kibiców, którzy ze sobą rywalizują,
  • ścisłą kontrolę dostępu do obiektu i jego sektorów,
  • uwzględnienie niezbędnych barier, w tym bram obrotowych i ogrodzeń, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących i obsługujących imprezę sportową.

Wymogi polskiej ustawy

Według polskiego prawodawstwa, masową imprezą sportową jest impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Organizowana jest ona na:

  • stadionie lub innym obiekcie, który nie jest budynkiem, gdzie liczba miejsc dla uczestników udostępniona przez organizatora, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
  • hali sportowej lub innym budynku, który pozwala na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej – nie mniej niż 300,
  • terenie pozwalającym na przeprowadzenie imprezy masowej sportowej, gdzie liczba udostępnionych miejsc przez organizatora wynosi nie mniej niż 1000.

Zasady organizacji sportowych imprez masowych zostały uregulowane za pośrednictwem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator według tychże przepisów staje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo sportowców i osób uczestniczących w sportowej imprezie masowej. Aby spełnić takie wymagania, otrzymuje on szereg kompetencji, wśród których wymienić należy możliwość:

  • sprawdzania uprawnień osób do wstępu i przebywania na imprezie masowej,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • sprawdzania zawartości ich toreb, plecaków, innych bagaży i przeszukiwania odzieży uczestników imprezy,
  • ujęcia i niezwłocznego przekazania policji osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka i dla ochrony mienia.

Organizator musi zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim osobom obecnym na sportowej imprezie masowej. Odpowiada nawet za szkody poniesione przez policję, straż pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, oraz służby zdrowia, w związku z ich działaniem w miejscu i w czasie, kiedy odbywała się dana impreza.

Pomocne w utrzymaniu należytego porządku i przeciwdziałania wstępowi na obiekt sportowy osób niepowołanych, z wyraźnym zakazem wstępu na tego rodzaju imprezy (np. zakaz stadionowy), stają się bramki obrotowe, które mogą z powodzeniem współpracować z elektronicznymi systemami kontroli dostępu. Kontrolują przepływ wszystkich osób wchodzących na stadion czy na halę sportową.

Brama obrotowa powinna posiadać sterownik dla operatora urządzenia, znajdujący się w strefie zamkniętej, który pozwoli na ręczne odblokowanie bramy czy zainicjowanie cyklu jej działania w danym przypadku. Bramka powinna umożliwiać przepustowość minimalną w wysokości 15 osób na minutę. Takie urządzenie będzie stanowiło wsparcie dla pracy służb porządkowych i informacyjnych organizatora sportowej imprezy masowej.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Jawa Control – producentem systemów kontroli dostępu. Firma oferuje takie rozwiązania jak: bramki obrotowe, systemy płatnych wejść czy systemy rejestracji czasu pracy.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments