Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Poradnik Klienta

Cena ropy naftowej – Jak będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, lub te trendy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej robi się, że powyższe stwierdzenie jest logiczne. Nie wymaga zatem żyć natomiast zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie możliwości.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest zwykle wykorzystywanym surowcem na świecie, natomiast jej cena zawiera znaczny wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy czekać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W bliskim artykule skupimy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i konkretne klienty mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy spotykają się w ścisłej ropie naftowej decydują o jej właściwościach i cechach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest przeważnie niepożądana i konieczne są dalsze operacje w ciągu rafinacji służące jej uniknięciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest milsza niż kwaśna. Oprócz tego trwa oraz większy popyt na naturalniejsze warianty, takie jak benzyna, co czyni, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową żyje w produkcie wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa typy nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na placach walutowych. Największą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej posiada swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to prosta ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API także z niewielką zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na znaczną moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przeprowadza się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem wykonania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego sposobie ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszelkich obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych także na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym że stanowić to interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z sercu w Cushing. Poziom zasobów wybierany jest w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś jednym z najbardziej skutecznych pól naftowych w Ogromnej Brytanii, jednak większość odwiertów została z tego terminu zrezygnowana z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest długa, jednak w nowych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te zrobione są przez podaż a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące że stanowić odpisywanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najogromniejszym stanie w spraw. Również nie wszystkie spółki aktywnie tworzące w ostatniej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zatrzymują się na zrównoważonych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w teraźniejszym momencie znacząco obniżyło nasze inwestycje w współczesne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zwykle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w pozostałych stronach światach zostało zrezygnowanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone jeszcze ze powodu na bardziej silną politykę klimatyczną.

Co w nowych latach zajmowałoby wpływ na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale również opinię na ostatnie, że na placu istnieje dziś wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj głównie z ziemi. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na placu pojawiło się dużo nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tego istniał spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała szansę, że w ten rób zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a bardziej wydajne procedury wydobycia, to dzisiaj są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy ważna istnieje okazję szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko działać na wzrost/spadek cen, mimo że nierzadko są to dość małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinku z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale teraz jest znaczona na okresie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Leczy zatem ostatnim, że cena ropy nie że już szybko osiągać wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost cen ropy idzie w układu z obecnym do szerszej podaży na placu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w celu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak konieczne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo utrzymuje się na wielkim poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego spadku będzie w sporym stopniu chciałoby na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Gdy chociaż nie będą brały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy że w tym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach konieczne będą spore inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że odnaleźć się bardzo niż w tym roku.

Oczekuje się, że w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Początkiem tego istnieje fakt, że część tych terenów ma z nieco wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w przeciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na placu będzie mała.

Producenci ropy łupkowej w nowych latach w zasadzie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż rośnie mimo rosnącej liczby aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z drugiej strony USA i zagraniczne kraje stale produkują coraz bardzo ropy naftowej, co czyni, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak wymieniał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na powierzchni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W momencie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym przyszło jej ustabilizowanie na okresie ponad 100 USD za baryłkę a cena zakończyła się w miejscowościach tego gatunku aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W nowych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście ceny w sukcesie ropy naftowej jest daleko poważne. Wartość ropy chce z znacznej liczby czynników finansowych i rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym czynnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, angażującą się transportem na wszystkim świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają przez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których mówią. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie stanowiło wielki pomysł na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na wzór na ceny biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można reagować na parę sposobów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na lekką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na fakt cen tych układów są tanie w LYNX w terminie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te konkretne odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w obcej walucie).

Jak tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli miałoby przybyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to kolejne derywaty umożliwiające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki te potrafisz tak kupować oraz sprzedawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi materiałami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dokonują w ostatniej dziedzinie.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w historie ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w historie ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować i w części spółek naftowych, aby być zajętym w dziedziny naftowej. Więc w wiarygodny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale i potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w dziedziny naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w sukcesie towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią stanowić wyjątkowo poważne. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak dobre prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że czekania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a jakość jest aktualnie jeszcze bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dobrze się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na krajowych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy cieszysz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z wyjątkowej oferty LYNX, ponieważ ułatwiamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w terminie rzeczywistym, korzystając z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zakresie handlu na możliwościach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments