Jak działa konto emerytalne IKE? Jakie daje możliwości?

Jak działa konto emerytalne IKE? Jakie daje możliwości?

Gospodarka i finanse

Czy zastanawialiście się, czym tak naprawdę jest i w jaki sposób działa Indywidualne Konto Emerytalne IKE? Jakie możliwości daje ten typ konta osobie, która zdecyduje się na korzystanie z niego i czy w ogóle warto je zakładać? Odpowiemy wam jak działa mechanizm IKE oraz czy jest to opłacalne.

 

Wszystko zahacza się o dobrowolność

Próbując w najprostszy sposób zdefiniować Indywidualne Konto Emerytalne należy objaśnić, iż jest to sposób oszczędzania na emeryturę w sposób całkowicie dobrowolny oraz indywidualny. Forma ta dostępna jest w ramach III filaru i wiąże się z różnorodnymi ulgami podatkowymi.

Dla kogo IKE?

Oszczędzanie z III filarem rozpocząć można już w wieku 16 lat. Każda osoba fizyczna, która osiągnęła ten właśnie wiek może rozpocząć gromadzenie oszczędności na swoim Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Jednym z warunków jest też samodzielne gromadzenie środków, co w praktyce oznacza, iż oszczędności nie można gromadzić wspólnie, czyli ze współmałżonkiem, czy też swoim dzieckiem.

Umowa

IKE zakłada się poprzez podpisanie odpowiedniej umowy z funduszem inwestycyjnym, czy podmiotem który prowadzi działalność maklerską o świadczeniu usług, które polegają na zbywaniu instrumentów finansowych lub też ich nabywaniu zgodnie z odpowiednimi zleceniami. Tego rodzaju podmiot odpowiedzialny jest jednocześnie za prowadzenie rachunków: pieniężnego oraz papierów wartościowych. Umowę taką podpisać można ponadto z zakładem ubezpieczeń na życie (umowa ubezpieczenia na życie wraz z funduszem kapitałowym, ubezpieczeniowym), bankiem (rachunek oszczędnościowy), funduszem emerytalnym.
Aby podpisać umowę, nie jest konieczne uczestniczenie w pracowniczym programie emerytalnym.

Sposób działania

Aby wypłacić środki zgromadzone na IKE oszczędzający złożyć musi odpowiedni wniosek. „Warunkiem jest ukończenie przez taką osobę 60 roku życia lub też ukończenie 55 lat i wcześniejszych uprawnień emerytalnych. W przypadku, gdy osoba taka ukończyła zaledwie 55 lat, zobowiązana jest do spełnienia jeszcze jednego warunku, jakim jest dokonywanie dalszych wpłat na IKE przez 5 dowolnych lat kalendarzowych.
Nagromadzone przez lata pieniądze na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w momencie wypłaty nie podlegają opodatkowaniu z tytułu zysków osiągniętych na poczet oszczędności na IKE.”, czytamy o IKE na blogu Zaradnyfinansowo.pl.

Wpłaty jakich można dokonać co roku wynoszą maksymalnie 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W każdej chwili oszczędzający może dokonać wypłaty swoich oszczędności i zerwać umowę, jednak w takim przypadku jego działanie wiąże się z pewnymi konsekwencjami, którymi są chociażby konieczność zapłacenia 19-to procentowego podatku odprowadzanego od dochodów kapitałowych. Wówczas konto takie traktuje się jak zwykłe konto oszczędnościowe.

Wypłata

Jak już wspomniano, wypłaty dokonać można w dowolnym momencie, na zasadach wskazanych powyżej. Osoba oszczędzająca środki lub też osoba uprawniona ma wybór formy wypłaty. Wskazać może zatem, czy kapitał ten wypłacony zostanie jednorazowo, czy też zostanie zgromadzony i wypłacony w dalszej kolejności w ratach.
Podpisując umowę z IKE możliwe jest wskazanie osoby lub grupy osób, które staną się depozytorami pieniędzy w wypadku śmierci osoby podpisującej umowę z IKE.

Zobowiązania instytucji prowadzących IKE

Każda z wymienionych instytucji prowadzących Indywidualne Konta Oszczędnościowe ma obowiązek informowania o dokonywanych transferach oszczędności, jak i najrozmaitszych operacjach jakie dokonywane były na koncie. Tego typu informacje trafiają do informacji zarówno oszczędzającego, jak i do PPE. Analogiczne informacje przekazuje ponadto zarządzający programem emerytalnym.
Jeśli dokonało się wypłaty środków z IKE, wówczas ostatnia instytucja, która dokonała wypłaty ma obowiązek przekazania informacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, czyli w miejscu właściwym dla oszczędzającego. Takie informacje mają umożliwić weryfikację, czy dana osoba jest rzeczywiście zwolniona z płacenia podatku dochodowego.

 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments