Jak zorganizować udaną konferencję?

Jak zorganizować udaną konferencję?

W większości firm dość regularnie organizuje się konferencje, szkolenia czy spotkania biznesowe. Mają one na celu zebranie przedstawicieli danej instytucji lub organizacji w celu omówienia ustalonych zagadnień. Łączy się to więc najczęściej ze spotkaniem grupy osób, podczas którego następuje wymiana uwag, poglądów i przemyśleń na tematy zawodowe.

Continue Reading