Work-Life Balance

Work-Life Balance

Work-Life Balance – czym jest, jak go zachować i co nam grozi, jeśli nie oddzielimy pracy od życia zawodowego? Postęp ostatnich lat sprawił, że większość pracujących ludzi coraz bardziej oddaje się swym zawodowym obowiązkom. Poświęca im mnóstwo czasu kosztem siebie i innych. Widząc ten trend, wiele firm zaczęło wprowadzać w swoją politykę zasadę równomiernego godzenia […]

Continue Reading